Pro studenty

 Několik doporučení pro studenty:

  1. Doložte co nejrychleji požadované doklady (máte je uvedené v pozvánce a ve složce, kterou jste obdrželi).
  2. Kontrolujte si před příchodem na výuku  rozvrh hodin, zda nedošlo ke změnám v sekci studijní materiály.
  3. V případě, že u Vás došlo ke změnám (dlouhodobá nemoc, změna bydliště, rozhodnutí ukončit kurz apod.) nás neprodleně informujte.

Comments are closed.