Prodavač

Studium v oboru Prodavač je z naší nabídky na studium nejjednodušší. Následně v praxi pak jsou na absolventy kladené vysoké nároky na profesionalitu zejména při práci se zákazníky.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladník v obchodě, nejen v pozici zaměstnance, ale bude mít i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu.

Absolvent bude umět zejména připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým  výkladem, prodat zboží a vystavit náležité doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka, provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v provozovně, s vedením patřičných dokladů a bude připraven uplatňovat při prodeji základní marketingová pravidla prodeje.

Cena studia je 35.000,- Kč ročně

Uchazeč pro zařazení do studia musí splňovat podmínky přijetí.

Studium je po splnění stanovených podmínek ukončeno závěrečnými zkouškami a výučním listem. Přečtěte si více o podmínkách pro získání výučního listu.

Comments are closed.