Vzor potvrzení o praxi

(Potvrzení nemá žádnou závaznou formu, mělo by však obsahovat následující údaje:

Potvrzujeme že, Jméno Příjmení r.č. xxxxxx/xxxx pracoval v naší firmě xxxx od ….. do ….. (celkem X let) jako POVOLÁNÍ***.

Razitko firmy + podpis oprávněné osoby

*** POZNÁMKY: POVOLÁNÍ – (uveďte POVOLÁNÍ, které se vztahuje k druhu rekvalifikačního kurzu o který máte zájem)

Pokud jste v příslušném oboru podnikali, přiložte kopii Živnostenského listu.


Příklad č.1 :

Potvrzujeme že, Jan Zelenka r.č. 111111/2222 pracoval v naší firme Globstav s.r.o. od 1. 1. 1995 do 30. 12. 2005 (10 let) jako zedník.

Razítko firmy + podpis oprávněné osoby

Stáhnout si potvrzení o praxi č. 1


Příklad č.2 :

Potvrzujeme že, Jan Zelenka r.č. 111111/2222 pracoval v naší firme Elektromech s.r.o. od 1. 1. 1995 do 30. 12. 2005 (celkem 5 let) vykonával elektrotechnické práce pod vedením oprávněné osoby.

Razítko firmy + podpis oprávněné osoby

Stáhnout si potvrzení o praxi č. 2

Comments are closed.