Formuláře

ŽÁDOSTI A OMLUVY

Při neúčasti u zkoušek se student musí písemně omluvit. Při přerušení studia musí podat žádost.

Žádost o přerušení studia (je to vzor – upravte)

Přihláška k závěrečným zkouškám – školní rok 2022/2023

Přihlášky k závěrečným zkouškám je možné odevzdat do 26.května 2023.

Omluva ze zkoušek (je to vzor – upravte)


POTVRZENÍ

Student je povinen odevzdat kromě příslušné přihlášky následující doklady, jinak bude ze studia vyloučen.

  1. Potvrzení o praxi v oboru (stáhnout vzor potvrzení o praxi)
  2. Ověřené doklady o dosaženém vzdělání (VŠ diplomy, maturitní vysvědčení, výuční list, závěrečné ročníkové vysvědčení z 9. třídy)
  3. Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro studium v příslušném oboru podle PŘIHLÁŠENÍ
  4. Potvrzení o odborném výcviku v průběhu studia (formulář dostanete ve škole).

Comments are closed.