Přihlášení

Nejbližší termín zahájení studia pro další zájemce je září 2024.

Přihlášky na školní rok 2024/25 je možné zasílat poštou nebo přes systém DIPSY.

Jak se přihlásit ke studiu?

Pro uchazeče se základním vzděláním:

 1. Zaslat poštou:
  PŘIHLÁŠKA – základní vzdělání
  ověřená kopie vysvědčení z 9. třídy ZŠ
  potvrzení od obvodního lékaře, že jste schopen studia zvoleného  oboru vzdělání (můžete použít vzor potvrzení od lékaře)
  potvrzení o předchozí praxi.
 2. Koncem srpna nebo začátkem září příslušného školního roku obdržíte pozvánku na 1. setkání (informace o organizace výuky, smlouvy, aj.).
 3. Přihlášku je nutné zaslat nejpozději do konce srpna příslušného školního roku.

Pro uchazeče s vyšším než základním vzděláním:

 1. Zaslat poštou:
  PŘIHLÁŠKA KE STUDIU (vytisknout oboustranně)
  – na přihlášce nechat potvrdit u obvodního lékaře, že jste schopen studia zvoleného oboru vzdělání
  – přiložit ověřené doklady o vzdělání  (VŠ diplom s přílohou, maturitní vysvědčení, výuční list)
  potvrzení o předchozí praxi
 2. V září příslušného školního roku obdržíte pozvánku na 1. setkání (informace o organizaci výuky, smlouvy, aj.).
 3. Přihlášku je nutné zaslat nejpozději do konce srpna příslušného školního roku.

Zkrácené studium probíhá od září do června.

Studium je ukončeno závěrečnými zkouškami (výuční list) v červnu příslušného školního roku.

Závěrečná zkouška má 3 části – písemnou, praktickou a ústní.

Přihlášení zájemci dostanou pozvánku e-mailem.

Comments are closed.