Přihlášení

Jak se přihlásit ke studiu?

Pro uchazeče se základním vzděláním:
 1. Poslat poštou !!!
  přihlášku
  vysvědčení z 9. třídy ZŠ
  potvrzení od obvodního lékaře, že jste schopen studia zvoleného oboru můžete použít vzor potvrzení od lékaře.
  potvrzení o praxi
 2. Obdržíte pozvánku na 1. setkání v září 2019.
 3. Zúčastníte se 1. setkání přihlášených zájemců (info o organizaci výuky atd.).
Pro uchazeče s vyšším než základním vzděláním:
 1. Poslat poštou !!!
  PŘIHLÁŠKU 
  (vytisknout oboustranně)
  na přihlášce nechat potvrdit u obvodního lékaře, že jste schopen studia zvoleného oboru
  přiložit ověřené doklady o vzdělání  (vš diplom, maturitní vysvědčení, výuční list)
  potvrzení o praxi
 2. Obdržíte pozvánku na 1. setkání v září 2019.
 3. Zúčastníte se 1. setkání přihlášených zájemců (info o organizaci výuky atd.).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19 JE UKONČENO.
Nejbližší termín zahájení studia pro přihlášené zájemce je září 2019
(Termín bude upřesněn).

Studium je ukončeno závěrečnými zkouškami na výuční list v červnu 2020.

Učňovská zkouška má 3 části – písemnou, praktickou a ústní.

Kurzy tedy jsou od září do června.

Přihlášky můžete posílat poštou už teď.

Přihlášení zájemci dostanou pozvánku emailem.

Comments are closed