Přihlášení

Jak se přihlásit ke studiu?

Pro uchazeče se základním vzděláním:
 1. Poslat poštou !!!
  PŘIHLÁŠKU
  vysvědčení z 9. třídy ZŠ
  potvrzení od obvodního lékaře, že jste schopen studia zvoleného oboru můžete použít vzor potvrzení od lékaře.
  potvrzení o praxi
 2. Obdržíte pozvánku na 1. setkání v září 2020.
 3. Zúčastníte se 1. setkání přihlášených zájemců (info o organizaci výuky atd.).
Pro uchazeče s vyšším než základním vzděláním:
 1. Poslat poštou !!!
  PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 
  (vytisknout oboustranně)
  – na přihlášce nechat potvrdit u obvodního lékaře, že jste schopen studia zvoleného oboru
  – přiložit ověřené doklady o vzdělání  (VŠ diplom, maturitní vysvědčení, výuční list)
  – potvrzení o praxi
 2. Obdržíte pozvánku na 1. setkání v září.
 3. Zúčastníte se 1. setkání přihlášených zájemců (info o organizaci výuky atd.).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 JE UKONČENO.
Nejbližší termín zahájení studia pro přihlášené zájemce je září 2021
(termín bude upřesněn).

Studium je ukončeno závěrečnými zkouškami (výuční list) v červnu 2021.

Učňovská zkouška má 3 části – písemnou, praktickou a ústní.

Zkrácené studium probíhá od září do června.

Přihlášky můžete posílat poštou již teď.

Přihlášení zájemci dostanou pozvánku e-mailem.

Comments are closed