Výuční list

Pro vydání výučního listu je potřeba:

1. PRAXE + POTVRZENÍ O PRAXI
Kurzy jsou učeny pro ty, kteří mají praxi v rekvalifikovaném oboru. Účastník kurzu musí splňovat a doložit požadovanou dobu praxe podle typu vzdělání:

Typ vzdělání Praxe v rekvalifikovaném
nebo příbuzném oboru
základní vzdělání 5 let
libovolné SOU nebo SŠ 2 roky
SOU nebo SŠ příbuzný obor 1 rok
libovolná VŠ 1 rok

Vzory potvrzení o praxi ke stažení.

2. POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

Potvrzením od lékaře účastník kurzu dokládá, že je způsobilý pro absolvování kurzu ve vybraném oboru (např. práce ve výškách).

Doporučený text na přihlášku nebo potvrzeni od lékaře:
Schopen studia v oboru XXX nebo schopen práce v oboru XXX nebo schopen studia i práce v oboru XXX.
Ale můžete použít i vzor potvrzení od lékaře.

3. PŘIHLÁŠKA
Poslat poštou příslušnou přihlášku. Lze ji stáhnout z webu (viz Přihlášení do kurzu – záleží na vzdělání) nebo lze tiskopis získat od Tomáše Mikule (mobil: 773 96 13 13, email: rekvalifikace (zavináč)beanmail.cz)

4. DOKLADY O VZDĚLANÍ, popř. VYSVĚDČENÍ
Stanovené a ověřené (viz Přihlášení do kurzu – záleží na vzdělání), přiložit do dopisu společně s přihláškou, obecně platí čím víc tím líp.

5a. ZKOUŠKY Z JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ pro účastníky se základním vzděláním
Na základě dohody s Tomášem Mikule (pověřen ředitelkou školy) je stanoven termín v průběhu školního roku, kdy vykoná účastník zkoušky z jednotlivých předmětů stanovených v ŠVP.
Zkoušky jsou komisionální, předsedou je ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník. Při zkouškách je požadována znalost učiva v příslušném předmětu dle ŠVP učebního oboru za dobu tří let studia. O průběhu zkoušky je pořizován protokol.

5b. ZKRÁCENÉ STUDIUM pro účastníky s vyšším než základním vzděláním
Žák se zúčastňuje výuky podle rozvrhu, je klasifikován v pololetí a na konci školního roku. Požadavky pro klasifikaci jsou stanoveny jednotlivými vyučujícími. Studenti mohou využívat studijní portál Moodle (přístup bude sdělen na konzultacích)

6.  ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA VÝUČNÍ LIST
Aby účastník mohl přistoupit k závěrečné zkoušce, je nutno úspěšně vykonat zkoušky z jednotlivých předmětů nebo absolvovat zkrácené studium podle ŠVP.

Pro vykonání zkoušek z jednotlivých předmětů a závěrečných zkoušek platí zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Comments are closed