Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Studium v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje je žádané zejména z důvodu nutnosti propojit stávající vzdělání s vzděláním v oboru elektro (zákon 250/2022 Sb.).

Absolventi se mohou uplatnit především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích.

Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích, anebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů.

Cena studia 35.000,- Kč ročně

Uchazeč pro zařazení do studia musí splňovat podmínky přijetí.

Studium je po splnění stanovených podmínek ukončeno závěrečnými zkouškami a výučním listem. Přečtěte si více o podmínkách pro získání výučního listu.

Comments are closed.